VAART!Log  

Binnenvaart
in de marge


www.vaart.nl
www.vaartmarkt.nl
scheepvaart.pagina.nl
scheepsbouw.pagina.nl
haven.pagina.nl
cruise.pagina.nl

toelevering.pagina.nl

www.olkk.nl
kwaliteit.pagina.nl

www.tql.nl

www.machtdossiers.nl

ARCHIEF


 

VAART!Log van oud naar nieuw

Bloggen is een cultuur op internet. Je regelt een weblog en vult die in, met alles wat je leuk, erg, schitterend of schandalig vindt. Bekende aardbolbewoners doen het, onbekenden worden er juist bekend door. Politici doen het, artiesten, columnisten, continu-internetters en topauteurs. VAART! doet het ook, zij het niet te fanatiek.
Bloggen is een cultuur met techniek op de achtergrond. Je bent er niet met een potlood en schrijfblokje. Je hebt er minimaal een toetsenbord en een webadres voor nodig. Ons eerste VAART!Log-adres hadden we gehuurd. Werkt op zich prima, maar je bent wel één onder duizenden en hebt je dus te schikken naar het aanbod. Leuker lijkt ons daarom een eigen adres. Er zijn technieken om stukjes, links en foto's eenvoudig te dumpen op je site. We experimenteren nu met Pivot.
Bloggen maakt geschiedenis. Daarom is het handig de overgang van oud naar nieuw zo goed mogelijk te laten aansluiten. De oude weblog blijft voorlopig nog. Maar misschien lukt het de boel over te zetten naar de nieuwe weblog. Duim maar mee.

  gepost door Dirk @ vrijdag, augustus 27, 2004 | Reacties


27.8.04  

 

Medaille of niet, het HHH feest er niet minder om

'Zeventien dagen plezier. Elke dag zijn er weer geweldige optredens van bekende artiesten in het Holland Heineken House. Of we nou 'n medaille hebben gewonnen of niet, het feest is er niet minder om!' Het is 'the place to be' voor Nederlanders op de Spelen in Athene, tettert Mart Smeets avond aan avond in Studio Sportzomer. Zelfs al doe je alleen af en toe aan fitness en gaat je interesse uit naar alles behalve sport, valt er aan het HHH nauwelijks te ontkomen. Een sluitend verhaal, medaille of niet.

  gepost door Dirk @ maandag, augustus 23, 2004 | Reacties


23.8.04  

 

Heelmeesters van de binnentankvaart

De binnentankvaartmarkt is ziek. Twee jaar geleden werd die diagnose al gesteld door 'specialist' CBRB, maar de patiënt werd (te?) lang aan z'n lot overgelaten. Te lage rendementen verander je niet 1-2-3, maar als de nieuwbouwcasco's binnen blijven lopen en de ene na de andere tankvaartondernemer paginagroot wordt gefeliciteerd met zijn nieuwe investering, kun je op je vingers natellen dat de gesteldheid van de markt verslechtert.
Mag je het als 'specialist' zover laten komen? Het CBRB toonde geen haast, maar neemt na twee jaar alsnog z'n verantwoordelijkheid. De beleidsvisie ligt nu bij de drukker en is door Weekblad Schuttevaer alvast in een openingsartikel vervat: 'CBRB wil tankvaartmarkt anders inrichten'.
Dat riekt naar een kundige ingreep, ware het niet dat de werkelijke oorzaak van de kwaal - de vraagzijde die de markt dicteert - niet wordt aangepakt. Teveel twijfels, te weinig daadkracht. Wat zachte heelmeesters aan kunnen richten is genoegzaam bekend.
Misschien kan Neelie Kroes als Europees mededingingscommissaris dan toch nog eens wat nuttigs doen voor de binnenvaart...

  gepost door Dirk @ donderdag, augustus 19, 2004 | Reacties


19.8.04  

 

'Mijn eigen Scheldestad'

Een reactie zoals die van de Antwerpse loco-burgemeester Van Campenhout was al voorzien in de brief die Koninklijke Schuttevaer schreef aan minister Peijs over een snelheidsbeperking op de Westerschelde. Misschien zelfs uitgelokt, om al te veel domheid op voorhand te weerleggen.
De waarnemend burgemeester waant zich speler in een internationaal politiek spel, van 'de Nederlanders' tegen Antwerpse havenbelangen. Maar dan kent hij de Belgische schipper Kris Verschraeghen nog niet. Die haalt in het VAART!Forum 'zijn' burgemeester bij de les: 'Ik vind dat de burgemeester van mijn eigen Scheldestad toch iets over zijn eigen Schelde mag weten.' De schipper van de Mistral legt uit dat vooral Belgische binnenschippers last hebben van de snelvarende zeeschepen op de Westerschelde. Maandag overkwam het hem nog, geladen met 500 ton zwavelzuur van Gent naar Engis: 'Daar de boeg van mijn schip wanneer het geladen is geen 2 meter boven water steekt en het tankdek ongeveer 1 meter, werd het hele schip door deze golven overspoeld met zout water, inclusief de aan dek staande auto.'

  gepost door Dirk @ vrijdag, augustus 13, 2004 | Reacties


13.8.04  

 

Schippers & marktverleidingen

Gasolie naar Neuss doet vandaag 3 euro vracht per ton, rond de jaarwisseling nog 7,50 euro. Toen betaalde de schipper gemidddeld 205,68 euro per m3 voor zijn brandstof (gasolie), nu 276,42 euro. Ondanks die 34,4% méér, is een gasolietoeslag niet onderhandelbaar.
Ter vergelijking, hoe krom: de schipper die toonaarde naar Neuss vaart doet dat vandaag met laag water voor 5 euro per ton, tegen 3 euro rond de jaarwisseling. De tankschipper doet dus iets fout, hij vaart bovendien leeg terug naar Rotterdam of Antwerpen - voor hetzelfde geld. Stel je de verleiding van de tankschipper voor: wordt het dan toch een reis zonder bunkeren om uit de kosten te komen?
De tankschipper met chemicaliën, die - na lossen en ontgassen - onderbetaald een andere lading moet innemen op hetzelfde kanaal (waar ontgassen niet mag), kent andere verleidingen - met grotere risico's.
Varenden kennen allemaal de marktverleidingen, en hoe gek je bent als je je wèl aan de regels houdt. Maar de branche-organisatie heeft er nog nooit van gehoord. Daarom laten de CBRBobo's zich op 16 september bijpraten door 'hun' schippers. En de aarde staat 1 seconde stil.

  gepost door Dirk @ dinsdag, augustus 10, 2004 | Reacties


10.8.04  

 

Meer macht voor 'sectie stiekem'

In mijn tijd 'onder de wapenen' hadden we twee onderofficieren die je geen stuiver zou geven. Samen vormden ze de 'sectie stiekem' van het artilleriebataljon. Ik heb ze in anderhalf jaar nooit op enige snuggerheid kunnen betrappen. Maar, ze waren er en werden hoog geacht. Telkens als minister Remkes z'n mond open doet over staatsveiligheid en anti-terrorisme schiet mij onze 'sectie stiekem' te binnen. Veiligheidsdiensten vissen altijd achter het net. Dat heeft '11 september' in Amerika wel bewezen. En nog steeds wordt Code Orange ingesteld op basis van informatie van vóór '11 september'. Remkes ziet ook ineens onheilspellende brieven die achteraf niet bestaan. En zo iemand wil aan AIVD en MIVD vèrstrekkende bevoegdheden geven?! Amerika aan de Noordzee! Elk pakketje, elke alleenreizende koffer is in staat de wereld om zeep te helpen. Zaterdag had ik weet-ik-wat kunnen uitvreten aan boord van de Westerdam. Gek hè, dat de wereld toch gewoon doordraait?! Maar laat 'sectie stiekem' het nooit echt voor het zeggen krijgen!

  gepost door Dirk @ donderdag, augustus 05, 2004 | Reacties


5.8.04  

 

Kilometerheffing en komkommers

Duitsland heft vanaf 2005 z'n LKW-Maut, dus wat ligt er meer voor de hand dan een kilometerheffing in de binnenvaart als vervolgstap? Het is de tijd van het jaar. In de journalistieke zomerdip zie je de media scheepsladingen komkommers voorbij slepen.
Ook Nieuwsblad Transport hoopt zo het slechte nieuws vóór te blijven. De vakkrant laat de binnenvaart weten dat 'Brussel' - met River Information Services (RIS) als Paard van Troje - op slinkse wijze ('in de kleine letters') een nieuwe heffingsmethodiek creëert voor de binnenvaart.
Oei, oei, de varende ondernemer wordt nu heel bang en boos tegelijk, want dàt zal hem toch niet gebeuren! Het nieuws bevestigt zijn diepgewortelde afkeer van elektronische datacommunicatie. Hij blijft nog liever de glibberige sluistrap op en neer klauteren, dan zich via nieuwerwetse technieken het geld uit de zak te laten kloppen. 'Big Brother' zal echt zijn tijd wel duren!
De Acte van Mannheim garandeert sinds 1869 de vrije, tolloze vaart op de Rijn. Volgens een andere 'komkommer' is sindsdien de helft van de Alpengletsjers weggesmolten, en zijn ze in 2080 mogelijk helemaal verdwenen. Misschien zullen RIS ooit nodig zijn om nog iets van de rivier terug te vinden. Maar niet voor een kilometerheffing.

  gepost door Dirk @ vrijdag, juli 30, 2004 | Reacties


30.7.04  
Powered By Blogger TM